Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

"ДЗИ - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД РАЗПРЕДЕЛИ ГОДИШНА ДОХОДНОСТ ПО ЗАСТРАХОВКИ "ЖИВОТ" СЪС СПЕСТОВЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА 2017 Г.

13 февруари 2018

„ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД разпредели доходност по действащите полици към 31 декември 2017 със спестовен елемент, които са с право на участие в печалбата от инвестиции на математическите резерви. В посочените лихвени проценти се включва и техническата лихва на застрахователя.

 1.Универсални застраховки "Живот" с техническа лихва 1.3%:
"ДЗИ Селект", "ДЗИ Спринт":

2017 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

2.30%

2.30%

  1. Универсални застраховки "Живот" с техническа лихва 1.3%:
    "ДЗИ Премиум":

2017 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

1.90%

1.90%

  1. Спестовни застраховки „ДЗИ АКТИВ+“, „ДЗИ СТАРТ+“ и „ДЗИ ДИАМАНТ“ с техническа лихва 3.0%:

2017 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

  1. Спестовна застраховка „ДЗИ АКТИВ нов+“ с техническа лихва 2.5%:

2017 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

2.50%

2.50%

  1. Спестовна застраховка „ДЗИ АКТИВ“ с техническа лихва 1.3%:

2017 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

1.90%

1.90%

  1. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант“  емисия 2014 г.:

2017 година

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

  1. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г.(с техническа лихва 4%):

2017 година

Лева

Евро

Щатски долари

Годишен лихвен процент

4.00%

4.00%

4.00%

  1. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г. (с техническа лихва 3%):

2017 година

Лева

Евро

Щатски долари

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

3.00%

  1. Застраховки "Живот", свързани с вътрешни инвестиционни фондове, в продажба преди 1 януари 2009 г.:

2017 година

Фонд ДЦК (лева)

Фонд в Евро

Фонд в Щатски долари

Годишен лихвен процент

4.00%

4.00%

4.00%

 

Обратно към всички новини