Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Атрактивна доходност за спестовните застраховки „Живот“ на ДЗИ за 2015г. и промени на минималната гарантирана лихва по продуктите, които влизат в сила от 1 февруари 2016г.

29 януари 2016

Данните сочат, че универсалната застраховка продължава да бъде водещ продукт на ДЗИ, сред най-гъвкавите, предлагани на българския пазар и предпочитан от клиентите. „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД разпредели атрактивна доходност по застраховки „Живот“ със спестовен елемент, действащи към 31.12.2015г[1]. Позитивният ефект за клиентите на дружеството е, че годишното олихвяване по Универсални застраховки „ДЗИ Селект +“ и „ДЗИ Спринт“ е извършено с 3 %, вместо очакваните 2.5 %.

От 1 февруари 2016г. влиза в сила промяна в минимално гарантираната (техническа) лихва по Универсални застраховки „ДЗИ Селект+“ и „ДЗИ Спринт“, съгласно условията на продуктите. Считано от тази дата, новата техническа лихва по всички активни полици от този портфейл ще бъде 1.3 % Промяната засяга бъдещите спестовни вноски и натрупания Спестовен фонд от датата на обявяване занапред. Промяната е наложена от трайни тенденции в пазарната среда и е свързана със спада на лихвите по депозити и държавни ценни книжа.

 

Лихвени проценти по продукти към 31 декември 2015г.

 1. Универсална застраховка „ДЗИ Селект+“:

2015 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

 1. Универсална застраховка „ДЗИ Спринт“:

2015 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

 1. Спестовни застраховки „ДЗИ АКТИВ+“, „ДЗИ СТАРТ+“ и „ДЗИ Диамант“:

2015 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

 1. Спестовна застраховка „ДЗИ АКТИВ нов+“:

2015 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

2.50%

2.50%

 1. Застраховка „ДЗИ Капитал”:

2015 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

 1. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант“  емисия 2014 г.:

2015 година

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

 

 1. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант 12“ емисия 2015 г.:

2015 година

Евро

Годишен лихвен процент

1.10%

 1. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант 24“ емисия 2015 г.:

2015 година

Евро

Годишен лихвен процент

1.75%

 1. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г. (с техническа лихва 4%):

2015 година

Лева

Евро

Щатски долари

Годишен лихвен процент

4.00%

4.00%

4.00%

 1. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г. (с техническа лихва 3%):

2015 година

Лева

Евро

Щатски долари

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

3.00%

 1. Застраховки "Живот", свързани с вътрешни инвестиционни фондове:

2015 година

Фонд ДЦК (лева)

Фонд в Евро

Фонд в Щатски долари

Годишен лихвен процент

4.00%

4.00%

4.00%

 

Грижата към клиента е приоритет за ДЗИ: компанията ще продължава да се стреми да разпределя атрактивна допълнителна лихва и в бъдеще.

 


[1] Става дума за полици, които са с право на участие в печалбата от инвестиции на математическите резерви. В посочените лихвени проценти се включва и техническата лихва на застрахователя.

 

Обратно към всички новини