Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Кое прави финансовите институции социално отговорни?

21 юли 2015

Това е темата на кръгла маса, организирана от ДЗИ и СИБАНК, с участието на медии и НПО. В рамките на събитието бяха обсъдени различни аспекти на корпоративната устойчивост и отговорност през призмата на финансовите институции и ролята им в полза на обществото. Трите страни обмениха гледни точки относно това кое прави един бизнес социално отговорен, има ли потребност в обществото тази тема да бъде отразявана и как компаниите да комуникират тези свои дейности.
При откриването на събитието Петър Андронов, кънтри мениджър на КВС за България и главен изпълнителен директор на СИБАНК, дефинира корпоративната социална отговорност като корпоративна устойчивост и отговорност и обясни, че целта на всеки сериозен бизнес е да се развива и печели дългосрочно, но важното е да го прави  пазейки баланса между интересите на всички страни – клиентите, служителите, обществото, околната среда. За да се върне доверието във финансовите институции, те трябва ясно да представят своите етични и отговорни практики, смята той.


Първият Доклад към обществото на ДЗИ и СИБАНК е важен, защото е доброволен, тоест информацията в него (нефинансови данни) не се изисква по закон от двете институции, подчерта Марина Стефанова от Българска мрежа на Глобалния договор. Докладът представлява самооценка, която обхваща процеси и дългосрочни инициативи,  не еднократни акции и обзор на събития от корпоративния календар.

Документът на практика е първият в България, реализиран от банково-застрахователна група. Коста Чолаков, Председател на УС и главен изпълнителен директор на ДЗИ, подчерта, че корпоративната устойчивост и отговорност е заложена в ДНК на ДЗИ и СИБАНК като част от КВС груп. Тя е насочена към трите стълба: служители, клиенти, общество и носи в себе си духа на правене на бизнес и това, което отличава добрата компания от великата компания.

Марина Стефанова, Българска мрежа на Глобалния договор, направи обзор на съществуващите практики и начини, по които компаниите отчитат своята социална отговорност.

Владимир Тодоров,Българска асоциация на пострадали при катастрофи, посочи и анализира примери от България и чужбина, свързани с един от важните аспекти на социално отговорното поведение – безопасността на пътя и ролята на финансовите институции за повишаване на информираността и осъзнаването степента на сериозност на проблема.

Модератор на дискусията беше Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация „Помощ за благотворителността“.

По време на кръглата маса СИБАНК и ДЗИ обявиха актуални резултати от анкетно проучване сред клиентите на двете компании за това как те възприемат социалната отговорност на бизнеса. 76% от анкетираните клиенти на двете компании твърдят, че при избора на банка и застраховател се интересуват от репутацията им като социално отговорни компании, а 87% смятат, че КСО пряко влияе на развитието на бизнеса.

Обратно към всички новини