Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Стартира второто издание на конкурса за детска рисунка МОЕТО ДЗИ

18 април 2015

За втора поредна година ученици от цялата страна са поканени да рисуват на тема „Моят път до училище“ част  от „Безопасността на пътя с ДЗИ“. Конкурсът за детска рисунка е част от мащабния проект „Моето ДЗИ“, който насърчава устойчивия начин на живот сред подрастващите и допринася за повишаване на застрахователната им култура, както и културата за безопасност на пътя.

Конкурсът е отворен за ученици на възраст от 6 до 14 години, като всеки участник има право да представи една творба - живописна или графична, формат А4 /21 см. х 29,7 см./ за конкурса за конкурса „Моето ДЗИ“, на тема: Моят път до училище“.
 

РЕГЛАМЕНТ за участие:

 1. Училището заявява своето желание за участие в конкурса посредством изпращане на заявка /образец 1/ на адрес: my_dzi@realsport.bg
 2. Всеки участник има право да представи една творба - живописна или графична формат А4 /21 см. х 29,7 см./ за конкурса „Моето ДЗИ“, на тема: „Моят път до училище“
 3. Оценка на журито:
  • Тематичност, изразителност на рисунката и креативност;
  • Култура на цвета - цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония.
 4. Творбите се изпращат до 24 май 2015 г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес:
  За Национален конкурс „Моето ДЗИ”

  Агенция „Реал- Спорт”
  Бул. Арсеналски 4

  София, 1000
 5. Съдържание на пощенския плик:
  5.1. Рисунка:
  - На гърба на всяка рисунка се попълва име и фамилия на ученика, клас, училище, град/село;
  5.2. Информационна карта /образец 2/;

  5.3. Декларация за съгласие на родител/настойник /образец 3/;

Оценяват се само творби, изпратени в срок по т. 3,  придружени със съответните документи /образци 2 и 3/ 

ІV. Награди:

За победителите и за училищата на наградените

 1. 10те най-високо оценени деца ще получат: статив и пособия за рисуване.
 2. 10те  най – добри рисунки ще бъдат отпечатани на календар за учебната 2015-2016 година
 3. Учениците-победители получават грамота от ДЗИ.
 4. Училищата, в които учат децата - победители получават:
  - Мултимедия;
  - Календари за учебната 2015 – 2016 година;
  - Почетен плакет.

Журито обявява участниците с най-добрите рисунки на 15 юни  2015 г.  на сайта на ДЗИ – www.dzi.bg и Агенция „Реал-Спорт“ www.facebook.com/realsport.bg

Рисунките не се връщат.

Технически организатор на Национален конкурс за детска рисунка „Моето ДЗИ“

             

Оценяването се извършва от тричленно специализирано жури.

 

Моето ДЗИ 2014

Обратно към всички новини