Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

„ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД разпредели доходност по застраховки „Живот“ със спестовен елемент за 2014г.

11 февруари 2015

„ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД разпредели доходност по действащите полици към 31 Декември 2014 със спестовен елемент, които са с право на участие в печалбата от инвестиции на математическите резерви. В посочените лихвени проценти се включва и техническата лихва на застрахователя.

  1. Универсална застраховка „ДЗИ Селект+“:

2014

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

3.50%

3.50%

  1. Универсална застраховка „ДЗИ Спринт“:

2014

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

  1. Спестовни застраховки „ДЗИ АКТИВ+“, „ДЗИ СТАРТ+“ и „ДЗИ Диамант“:

2014

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

3.25%

3.25%

  1. Спестовна застраховка „ДЗИ АКТИВ нов+“:

2014

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

  1. Застраховка „ДЗИ Капитал”:

2014

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

3.25%

3.25%

  1. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант“

2014

Евро

Годишен лихвен процент

4.00%

 

  1. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г.(с техническа лихва 4%):

2014

Лева

Евро

Щатски долари

Годишен лихвен процент

4.00%

4.00%

4.00%

  1. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г.(с техническа лихва 3%):

2014

Лева

Евро

Щатски долари

Годишен лихвен процент

3.25%

3.25%

3.25%

 

  1. Застраховки "Живот", свързани с вътрешни инвестиционни фондове:

2014

Фонд ДЦК (лева)

Фонд в Евро

Фонд в Щатски долари

Годишен лихвен процент

4.00%

4.00%

4.00%

 

Обратно към всички новини