Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

За 4 пореден път Застраховател на годината е „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД

20 май 2014

На официалната церемония, състояла се на 19.05.2014г., за четвърта поредна година ДЗИ получи най-високото отличие в застрахователния бранш.  

Призът беше връчен на Коста Чолаков – Председател на УС и главен изпълнителен директор на ДЗИ.

При получаването на наградата К. Чолаков подчерта факта, че наградата се дължи на усилията на всички служители и посредници на ДЗИ. Той  посвети наградата на търговската мрежа и брокерите и допълни, че се надява с тяхна помощ и следващата година отново наградата да бъде присъдена на ДЗИ.

Критериите за избор на „Застраховател на годината” са: пазарен дял, брутни изплатени обезщетения, технически резултат, нетен премиен приход, коефициент на платежоспособност, дял на техническите резерви, нетен коефициент на разходите. Номинации и решение на експертно жури определят победителите всяка година.

Вече шест години най-високите постижения в застраховането се отличават чрез събитието „Застраховател на годината”, организирано от: Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциация на българските застрахователи, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски".

2011, 2012, 2013 и 2014 са годините, в които „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД е носител на наградата Застраховател на годината.

Информация за „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД:
ДЗИ е дружеството с най-дълга история и опит на българския застрахователен пазар. Благодарение на своята отлично развита дистрибуционна мрежа компанията достига до своите клиенти и партньори на територията на цялата страна. 
Компанията, символ на „застраховане” в България, разработва и предлага пълна гама продукти в направления общо застраховане и животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. През годините експертите на ДЗИ на базата на своя опит, както и благодарение на активен международен обмен като част от белгийската банково-застрахователна група КВС, разработиха редица иновативни решения в продуктовото портфолио, както и в обслужването на клиенти и посредници.

ДЗИ е компания, която е изключително стабилна – според официалните данни компанията е с най-високи технически резерви на застрахователния пазар у нас.
Данни за „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД към 31 декември 2013 г.:

  • Печалба след данъци – 7 343 хил. лв.
  • Граница на платежоспособност – 26 056 хил. лв. или покритие в размер на 246,5% от собствените средства, намалени с нематериалните активи
  • Изплатени претенции – 79 992 хил. лв.
Обратно към всички новини