Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Шумът на парите: тенденции в развитието на животозастрахователния пазар у нас

15 май 2014

Актуални въпроси от застрахователния сектор бяха разисквани в рамките на най-голямото икономическо събитие в страната – Шумът на парите, което се проведе в София на 14 и 15 май. Освен традиционните теми, свързани с автомобилно застраховане и регулаторни разпоредби, беше засегнат и въпроса за развитието на животозастрахователния пазар в България. Данните сочат, че през 2013 г. той бележи ръст. Дияна Стойнова, Главен търговски директор на ДЗИ, поясни, че ръстът се дължи предимно на продажби на рискови застраховки Живот,  здравни застраховки и спестовни продукти. Също така се наблюдава сериозен ръст сред каналите за продажба, като с динамични темпове се развива банковото застраховане.

Дияна СтойноваЗа разлика от общото застраховане, животозастраховането продължава да се развива с двуцифрени ръстове, като в случая говорим за над 14% за миналата година и преминаване на психологическия праг от 300 млн. лв. Участниците във форума се обединиха около тезата, че развитието на животозастрахователния бизнес в България ще продължи в посока достигане на средноевропейски нива. Статистиката е красноречива: средната годишна застрахователна премия на едно лице в България е около 17.6 евро, а тази в Европа - 1072 евро. Същевременно, застрахователното проникване в България (като % от БВП) също е едно от най-ниските в Европа  (около 0.33%). С други думи, потенциалът за развитие е сериозен и следва своето логично развитие. Дълг и роля на застрахователите у нас е да популяризират животозастрахователните продукти, за да могат потребителите да са информирани за защитата, която могат да получат.

Моралният момент също не е за подценяване. Д. Стойнова наблегна на факта, че животозастраховането е социално ангажиран бизнес, защото една инвестиция в такъв продукт гарантира качество на живот и повишаване на стандарта. При различните продукти могат да бъдат дадени редица примери за ролята на застрахователите, които плащат за лечението на своите клиенти, за образованието на децата им, обезщетяват в тежки моменти и при ипотечни кредити помагат за запазване на жилището. Фактите говорят сами за себе си: през периода 2003-2013 година животозастрахователните компании са изплатили около 800 млн. лв. обезщетения по застраховки „Живот“ (по рискове преживяване, трайна неработоспособност, временна неработоспособност, загуба на живот и т.н.).

Наблюденията на пазара сочат, че индивидуалните клиенти търсят активно застраховки Живот, комбиниращи застрахователна защита с възможност за спестяване. Повишен е и интересът на работодателите – основно към рискови и спестовни продукти. За тях застраховките се превръщат в своеобразен инструмент за подобряване условията на работа и запазване на ключовите служители чрез такива допълнителни придобивки.

Освен актуални застрахователни теми в рамките на събитието над 30 лектори коментираха тенденциите и дадоха своите прогнози за икономическите перспективи пред страната ни, развитието на банковия сектор, капиталовите пазари и пазарите на имоти в страната.

Обратно към всички новини