KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Промяна в името на ЗАД „ДЗИ”

19 октомври 2012

ЗАД „ДЗИ” е с променено име. След официално вписване в Търговския регистър, наименованието на дружеството става „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД. Промяната е следствие на факта, че едноличен собственик на капитала на „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД е „КБС ИНШУРЪНС” НВ. Дружеството вече не е публично и акциите му не се търгуват на борсата.

Обратно към всички новини