Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

ДЗИ организира прибирането на сънародниците ни в България и създаде оптимални условия за приемане и обработка на документите на клиентите на Он Травел

12 октомври 2012

ДЗИ вече организира извозването със самолет и автобус на туристите на Он Травел, намиращи се извън страната. ДЗИ предприе всички необходими мерки за безпроблемното прибиране на нашите сънародници в България.

От вчера, 11.10.2012г. ДЗИ приема и обработва документи – уведомления за щета. За удобство и улеснение на клиентите са организирани допълнителни работни места.

Документите, които клиентите на Он Травел трябва да попълнят и представят в ДЗИ са:
Уведомление за щета по образец на ДЗИ
Заверени за вярност с оригинала копия на следните документи: договор между потребител и туроператор – Он Травел, разходни документи: фактури, касови бонове, квитанции, извлечения от банкови сметки и т.н. ДЗИ си запазва правото да изиска от потребителя допълнителни документи.

Сроковете за обработка и изплащане на обезщетение са в рамките на 15 дни от представянето на всички поискани от застрахователя документи.
Припомняме, че ДЗИ разкри специална телефонна линия с номер 02 902 7665, на която клиентите могат да получат пълни указания как да процедират по случая. Линията е отворена от понеделник до петък, от 8.30 до 17.30ч.

Обратно към всички новини