Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Официално изявление на „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД относно пътувания на туристи чрез агенция „ОнТравел”

11 октомври 2012

Във връзка с информация за непредоставени услуги на български туристи по договори за организирано туристическо пътуване от страна на „Он Травел” ЕООД, застрахован по полица Отговорност на туроператора в „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, Ви уведомяваме следното:
 
Застраховка Отговорност на туроператора покрива отговорността на туроператора, съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за туризма, за причинени през застрахователния период имуществени вреди на потребителя, в резултат на неразплащане на туроператора с неговите контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.
 
Застрахователното покритие на застраховката включва:

  • възстановяване на платените от потребителя суми по договор за организирано групово или индивидуално туристическо пътуване с обща цена преди започване на пътуването;
  • заплащане на разликата между платената от потребителя сума по договора и сумата на действително предоставените услуги, в случаите когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените услуги;
  • разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.

Във всички случаи по-горе отговорността на Застрахователя е в рамките на условията по договора за организирано пътуване, сключен със Застрахования.
 
„ДЗИ- Общо застраховане” ЕАД поема ангажимент да изпълни поетите си договорни задължения към „Он Травел” ЕООД като разгледа всички постъпили претенции за обезщетение и да изплати застрахователно обезщетение след доказване на претенцията по основание и размер.

Бланка уведомление за щета и допълнителна информация за потребителя можете да изтеглите от тук.

За успокоение на пътуващите с „Он Травел” към този момент ДЗИ започна да приема и обработва документи – уведомления за щета, подадени от клиентите.

За улеснение на клиентите е разкрита специална телефонна линия с номер 02 902 7665, отворена от понеделник до петък, от 8.30 до 17.30ч.

Обратно към всички новини