Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Комфорт и сигурна защита за дома, офиса или търговския обект предлага ДЗИ в своите нови пакети по имуществено застраховане

02 април 2012

От 2 април ДЗИ стартира продажбата на „Комфорт” – нова имуществена застраховка в продуктовата гама на дружеството, която обединява най-разпространените рискове в пакети, позволяващи бърз, лесен и прецизен избор на подходяща защита на жилища, офиси и търговски обекти на физически и юридически лица. 
В съответствие с динамиката на българския застрахователен пазар, продуктът предлага възможност за бързо и лесно сключване на застраховката чрез избор на един от четирите варианта на избор – от най-ниско /базово/ до пълно покритие, при което е постигнат баланс между покритие и цена, съответстваща на финансовите възможности на всеки клиент. Така например, при избор на базов пакет, клиентът може да се застрахова за най-основните рискове - пожар, мълния, експлозия и др.; злоумишлени действия на трети лица; буря, градушка, проливен дъжд, наводнение и др.; изтичане на вода и пара; други разходи за ограничаване на вредите във връзка с настъпило застрахователно събитие. Следващите три пакета надграждат допълнително базовите покрития: „Класик” включва и риск земетресение, пакет „Екстра” покрива и вреди, причинени на имуществото на трети лица по риска „Гражданска отговорност” (само за физически лица.), както и едни от най-често търсените рискове – „Чупене на стъкла” и „Късо съединение и/или токов удар.Пълно покритие предлага четвъртият пакет, при който ДЗИ предоставя пълна защита за дома, офиса или търговския обект, като обхваща всички най-актуални рискове, включително - кражба чрез взлом, разходи за временно настаняване (за физически лица). 
 
Застраховка „Комфорт” се сключва за период от дванадесет месеца, като е в сила от часа и датата, посочени в полицата. Застрахователната сума се образува при ясно дефинирани параметри, при които в случай на щета НЕ се прилага подзастраховане. 
Удобство за клиентите е, че пакетите отговарят на изискванията на кредитните институции. Също така, клиентите на ДЗИ получават отстъпка при еднократно плащане, допълнителни отстъпки за повече от 2 валидни застраховки в ДЗИ, както и бонус при подновяване на застраховката и липса на щети.
 
За повече информация – натиснете тук

Обратно към всички новини