KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Търгово предложение от "Кей Би Си Иншурънс" Н.В. към акционерите на ЗАД "ДЗИ"

28 октомври 2011

Кей Би Си Иншурънс Н.В. отправя търгово предложение за закупуване на акции от капитала на българското си дъщерно дружество ЗАД ДЗИ.  Кей Би Си Иншурънс понастоящем притежава 90,35% от капитала на ЗАД ДЗИ. Предлаганата цена е 71 лв. за акция, а общата покупна цена възлиза на не повече от 26,5 милиона лева (около 13,5 милиона евро).

На свое заседание, проведено на 24.10.2011 г., Комисията за финансов надзор (КФН) е издала разрешение за публикуване на настоящото търгово предложение, на основание ч. 153, ал. 1 от ЗППЦК. 
  
Пълна документация по търговото предложение, можете да намерите тук:

За допълнителна информация се обръщайте към: 
Таня Василева 
359 2 858 3311 
office@kbcsecurities.com

Обратно към всички новини