Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

KBC отправя търгово предложение за закупуване на акции на ЗАД ДЗИ

05 ноември 2011

Кей Би Си Иншурънс (KBC Insurance) ще отправи търгово предложение за закупуване на акции от капитала на българското си дъщерно дружество ЗАД ДЗИ.  Кей Би Си Иншурънс понастоящем притежава 90,35% от капитала на ЗАД ДЗИ.  Определена е предлагана цена за акция от 71 лв., а общата покупна цена възлиза на не повече от 26,5 милиона лева (около 13,5 милиона евро).
 
Очаква се срокът за търговото предложение да започне през четвъртото тримесечие на 2011 г. и да изтече в началото на 2012 г.  Допълнителна информация относно предлагането (самото търгово предложение, процедурата за приемане на предложението и т.н.) ще бъде на разположение на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.
 
Сделката няма да окаже съществено въздействие на капиталовите и платежните позиции на KBC и се вписва в стремежа на KBC да доразвие своя бизнес модел за предоставяне на банкови и застрахователни услуги в България, като същевременно ще подобри корпоративното управление и оптимизира акционерната структура на ЗАД ДЗИ. По този начин КВС планира да стане собственик на 100% от акциите на ДЗИ.
 
Европейската комисия е дала разрешение на KBC да пристъпи към отправянето на това търгово предложение, което предстои да бъде одобрено от българските регулаторни органи.

Обратно към всички новини