Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

ЗАД "ДЗИ" - Общо събрание на дружеството

08 юни 2010

На основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и чл. 21, ал. 2 от Устава, с Протокол № 21/25.05.2010 и Протокол № 22/01.06.2010г., Управителният съвет на Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ „ДЗИ”, свиква годишно отчетно Общо събрание на акционерите на 09.07.2010 г. в 11.00 ч., в гр. София, бул. „Цар Освободител” №6, Заседателна зала.

Покана и дневен ред

Отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит и контрол през 2009 г.

Обратно към всички новини