KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството

24 ноември 2009

С решение на Общото събрание на акционерите на ЗАД „ДЗИ” от 27.10.2009 год. и след вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, считано от 19.11.2009 год., се правят следните промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството:

Общото събрание освобождава члена и Председателя на Надзорния съвет Ян Ванхевел и избира нов член – г-н Джон Холоус.

Г-н Джон Холоус е вписан в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с акт на длъжностното лице по регистрацията № 20091119113305 от 19.11.2009 год.

Надзорния съвет на ЗАД„ДЗИ” е в състав:

Асен Ошанов, Йохан Демен, Джон Холоус

Обратно към всички новини