Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

KBC затвърждава позицията си на основните пазари като стабилен банков застраховател

18 ноември 2009

Докато глобалната икономика постепенно се възстановява от най-лошия си спад от десетилетия насам, KBC преразгледа своята стратегия с цел да подобри позициите си в периода след кризата. Новият бизнес план ще позволи на KBC да продължи да действа като солиден европейски регионален играч, атрактивен за своите клиенти, служители, акционери, както и за бизнес средата, в която групата оперира. Също така тази стратегия ще генерира ресурс, необходим да покрие стойността на издадените държавни ценни книжа. Стратегическият план, който беше основа на план за преструктуриране, съгласно изискванията на Европейската комисия, беше одобрен от Европейските регулаторни органи днес.

Стратегия за основния бизнес

Преди началото на кредитната криза стратегията на KBC да инвестира в растящи пазари в Централна и Източна Европа даде своя принос, а специфичният банково-застрахователен бизнес модел, насочен към клиенти на дребно, доказа своята висока ефективност. Ян Ванхевел, Главен изпълнителен директор на Групата: "При анализа на влиянието на кризата е важно да отбележим, че основният ни бизнес модел в голяма степен остава незасегнат и стратегическият избор за присъствието ни в Централна и Източна Европапродължава да бъде валиден. За разлика от редица подобни на нашата компании, благодарение на високото съотношение на депозитите спрямо кредитите, бъдещото ни развитие няма да бъде притеснявано от финансови безпокойства. Нещо повече - изследванията сред клиентите и служителите показват, че нивата на лоялност остават стабилни."

Скорошните сътресения на пазара обаче показаха необходимостта от намаляване на рисковия профил на групата, съобразно пазара, както и съответно намаляване на обхвата на дейности и на географско покритие на инвестирания от КBC капитал. Също така преработеният план ще освободи източници на капитали, които ще допринесат за обратното изкупуване на ценни книжа, отпуснати от държавата.

Вземайки предвид нарастващите изисквания за отчетност, поставени на дневен ред в обществото, KBC също така се ангажира да продължи процеса на подобряване на управлението на бизнеса. Бизнес моделът на KBC се задейства от директни и ориентирани към услуги взаимоотношения със своите клиенти. Професионализмът на служителите и дълбокото познаване на вътрешните пазари са ключови елементи за успеха на тази стратегия. Ян Ванхевел, Главен изпълнителен директор на КВС Груп: "Да предлагаме полезни решения на нашите клиенти и в същото време да изграждаме стабилни връзки със служителите и допринасяме за развитието на нашите местни икономики - това е нашият ангажимент. Това е начинът да създададем устойчиви ценности, както за акционерите, така и за обществото."

Промени в бизнес портфейла на основните пазари

Основни страни остават Белгия, Чехия, Полша, Унгария, Словакия и България. На тези пазари (всички в рамките на Европейския съюз) KBC извършва банкови, застрахователни операции, управление на активи и има платформа за устойчив растеж.

Неотдавна КВС стъпи на банковия пазар в страни извън ЕС, като Русия и Сърбия. С пазарен дял под 1%, присъствието е все още ограничено и стратегическите взаимодействия са на ранен етап. Въпреки това KBC няма намерение веднага да започне процес на оттегляне от тези инвестиции. Ситуацията ще бъде преразгледана тогава, когато условията на пазара се променят, като се има предвид как ще се развият съотношенията риск към възвращаемост на тези дейности.

Повтаряме отново, че нестратегическият за КВС 31% дял в NLB Банка Словения остава за продажба.

В различни основни географски зони KBC използва канали за дистрибуция, допълващи основната банково-застрахователн платформа на групата. КВС под различни търговски марки предлага модифицирани продукти и услуги на клиенти чрез независими посредници. За да бъде в състояние да заздрави своята капиталова база, KBC възнамерява да се освободи от Centea (банкиране на дребно, Белгия) и от Fidea (застраховки, Белгия), както и от Zagiel (потребителско финансиране, Полша). Тази стъпка не подкопава устоите на основния бизнес модел на съответните пазари. Centea и Fidea представляват пазарен дял от около 1 до 2% спрямо общото количество кредити, депозити и застраховки в Белгия. Zagiel има пазарен дял от около 3% на полския пазар на необезпечено потребителско кредитиране.

Финансови акценти

КВС желае да се позиционира като група с добра капитализация и оценка на риска. Това е отразено в регулаторния коефициент за адекватност на първичиния капитал (Group Tier-1 ratio) от 10%, от тях 8% основен първичен капитал (Tier-1). Към 30 септември 2009 г. Адекватността на капитала от първи ред е 10,2%, от които 8,8% е за основния първичен капитал.

Одобрение от Европейската комисия

Окончателното одобрение от Комисията бе дадено на 18 ноември 2009 година.
Ян Ванхевел: "Обсъжданията с Европейската комисия невинаги бяха лесни, тъй като трябваше да се направят някои трудни компромиси. Но ние сме доволни от открития и конструктивен начин, по който бяха проведени разговорите. Същото се отнася и за нашите дискусии с водещи представители и на Белгийските федерални и на Фламандските регионални власти."


За контакти:

  • Люк Куул, Генерален директор „Връзки с инвеститорите”, тел. 32 2 429 40 51,investor.relations@kbc.com
  • Вивиан Хойбрехт, Генерален директор „Комуникации – Група и КВС прес офис”, официален говорител, тел. 32 2 429 85 45, pressofficekbc@kbc.be

Допълнителна информация може да намерите в презентациите, публикувани на: www.kbc.com

Обратно към всички новини