Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Промени в Надзорния съвет на "ДЗИ - Общо застраховане" АД

13 ноември 2009

С решение на Общото събрание на акционерите на „ДЗИ - Общо застраховане” АД, проведено на 27.10.2009 год. и след вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, считано от 11.11.2009 год., влизат в сила следните промени:

Общото събрание на дружеството освобождава Ян Ванхевел, член и Председател на Надзорния съвет, и избира нов член - Джон Холоус.

По този начин, Надзорният съвет на „ДЗИ - Общо застраховане” АД вече е в състав: Пламен Гочев, Йохан Демен, Джон Холоус.

Обратно към всички новини