KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

ДЗИ - Общо застраховане АД уведомява своите клиенти, че са предприети мерки за разрешаване на проблемите на сръбската граница.

16 юли 2009

Затрудненията на сръбската граница със сертификати “Зелена карта” от стария образец се отнасят за всички застрахователни компании на пазара и решението е единствено в компетенцията на “Национално бюро на българските автомобилни застрахователи” (НББАЗ).

След постъпили сигнали за проблеми при преминаване на сръбската граница на застраховани лица с валидни Сертификати "Зелена карта" по стария образец (абревиатурата в квадратчето на Сърбия е изписана SCG) на 14.07 2009 г. сме сезирали НББАЗ.

За улесняване на своите клиенти ДЗИ предприема следните действия:

При поискване от страна на застраховано лице "ДЗИ - Общо застраховане " АД ще преиздаде безплатносертификата "Зелена карта" на бланка от новия образец (абревиатурата в квадратчето на Сърбия е изписана SRB и е вкл. Русия) с идентичен срок на валидност.

Преиздаването може да се извърши във всеки офис на "ДЗИ - Общо застраховане " АД срещу връщане на оригиналния Сертификат "Зелена карта".

За спешни случаи на ГКПП "Калотина" е организирана възможност за преиздаване на сертификати "Зелена карта" чрез ползване на услугите на застрахователен брокер, който разполага с офис на границата - "Агенция Шипка" ( Местоположение на границата - трасе влизащи в България, над Митницата). В този случай за преиздаването на сертификати ще се заплаща административна такса на застрахователния брокер за извършената услуга в размер на 5 лв. за леки МПС и 10 лв. за товарни МПС.

Обратно към всички новини