KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

ЗАД ДЗИ" - Общо събрание на дружеството

25 май 2009

ЗАД "ДЗИ", на основание Закона за публичното предлагане на ценни книжа представя покана и материали за Годишно редовно Общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 25.06.2009 г.

Покана 
Описание на обявения акт 
Препис - извлечение 
Материали 
Дневен ред

Обратно към всички новини