Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Нов продукт – ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО

09 май 2009

Нов продукт – ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО

ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО е спестовен продукт с еднократна премия, гарантиращ висока възвращаемост и ликвидност, както и застрахователна защита. Продуктът представлява застраховка „Живот” с гарантирано нарастване на натрупания спестовен фонд – т.е. той е едновременно сигурен и носи определена доходност. Тази застраховка е с нисък риск, тъй като средствата на клиентите се инвестират консервативно - в депозити.

За клиентите, сключили застраховка ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО, ДЗИ гарантира 6% лихвен процент за 2009 и 2010 година. За 2011 г. и в следващите години, падежната дата на застраховката е 20 Февруари 2014 г., лихвените проценти ще зависят от състоянието на финансовите пазари в България. Независимо от икономическата ситуация, лихвата не може да падне под 3 % - това е минимумът, гарантиран от ДЗИ.

Минималната премия за ДЗИ КАПИТАЛ ЕВРО е 500 евро. След изтичането на определен срок клиентът може да тегли част от внесената сума всяка година, без да губи гарантирания му лихвен процент върху оставащата част и без да плаща никакви такси за тази услуга.

Обратно към всички новини