Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Нова структура на ДЗИ

29 април 2009

Нова структура на ДЗИ

ДЗИ реши да опрости управленската си структура, като уеднакви състава на управителните съвети на ЗАД „ДЗИ”, “ДЗИ-Общо Застраховане” АД и ДЗИ “Здравно осигуряване”. Управителните съвети и на ЗАД „ДЗИ” и на “ДЗИ-Общо Застраховане” ще се състоят от: Н. Чандъров – Главен Изпълнителен Директор, М. Каленс и Р. Янсен – Изпълнителни Директори. В. Ангелов остава Главен изпълнителен директор на “ДЗИ - Здравно осигуряване”, а Управителният съвет на дружеството ще се състои от него и от тримата Изпълнителни директори, членове на УС на ЗАД “ДЗИ”. 
Вследствие на тези промени, ДЗИ и Валери Алексиев решиха да прекратят съвместната си работа, считано от 29.04.2009 г. Ресорната отговорност за направления “Животозастраховане” и “Здравно осигуряване” ще бъде поета от Мишел Каленс, който и към момента отговаря за направление „Общо Застраховане”. Докато „Информационните технологии” стават част от ресора на Рик Янсен, отговарящ понастоящем за „Финанси и риск мениджмънт” и „Управление на човешките ресурси”.

Обратно към всички новини