Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

На 12.12.2008г. се сключи официалната сделка по продажбата на дружествения дял на "ДЗИ-общо застраховане" АД в "Ер Бан" ООД.

10 януари 2009

На 12.12.2008г. се сключи официалната сделка по продажбата на дружествения дял на „ДЗИ-общо застраховане” АД в „Ер Бан” ООД. 
Новият собственик на дяловете е „Бългерийън Авиейшън Груп” ЕАД, дъщерно дружество на „ХимИмпорт”АД.

До момента „Ер Бан” ООД беше дъщерно дружество на "ДЗИ – Общо застраховане" АД. 
Идеята за създаването на компания с такъв тип дейност датира от 1992 година, а създаването й става факт през 1993 г., под формата на акционерно дружество. 
През 2003 г. се трансформира в “Ер Бан” ООД, със собственик на 85.25% от дяловете „ДЗИ-общо застраховане” АД.

Предметът на дейност на „Ер Бан” е свързан с поддръжката и експлоатацията на летателен отряд, специализиран за оказване на въздушно-преносима спешна медицинска и друга помощ. 
„Ер Бан” ООД притежава лиценз за въздушен превозвач по спешна медицинска помощ и има право да извършва специализирани авиационни работи и търговски въздушни превози.

Обратно към всички новини