Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

KBC потвърждава своята стабилност и стратегия

09 октомври 2008

KBC потвърждава своята стабилност и стратегия

Във връзка с настоящите събития разтърсили финансовите пазари, Андре Берген – Главен Изпълнителен директор на KBC Group, пояснява позицията и стратегията на групата. Съществуват фундаментални аргументи в подкрепа на солидното положение на групата, аргументи, които вече бяха очертани и потвърдени от всички финансови анализатори, без изключение.

1. KBC разполага със силна ликвидност и солидни нива на платежоспособност
„KBC има висока платежоспособност. С първичен капитал над 9%, тя е една от най-платежоспособните банки. Още повече, групата има силни нива на ликвидност (т.е. обемът на депозитите, надвишава този на кредитите), които й осигуряват много по-слаба зависимост от междубанковия пазар за финансиране на нейната дейност. KBC притежава и буфер от ценни книжа, които, при нужда, могат да бъдат използвани, за да се мобилизират средства от ECB. До момента този буфер се запазва ненакърнен.”, заявява Андре Берген.

2. KBC има подкрепата на ключови акционери с дългосрочна визия
„По-голямата част от акциите на KBC е в стабилни акционери, които вярват в нашата дългосрочна стратегия и които са подкрепяли групата неотлъчно от десетилетия насам”.

3. Kорпоративната стратегия на КBC е ясно очертана и целенасочена
”KBC е банков застраховател, който се фокусира главно върху клиенти на дребно и малки и средни предприятия, прицелваме се и към растящите пазари в Централна и Източна Европа, които към момента, са засегнати слабо от кредитната криза”. KBC присъства основно в онези страни в Централна Европа, които са в относително добро макроикономическо състояние. Тъй като, тези икономики не проявяват признаци на „прегряване”, те са и по-слабо уязвими.
Що се отнася до финансирането на дъщерните ни дружества, там също няма възниквали проблеми. В рамките на групата сега се обръща още по-голямо внимание на осигуряването на правилен баланс между активите и пасивите.

4. KBC е дружество с традиционно консервативен подход в дейността си
“В последните години KBC следва един по-скоро консервативен подход, както към придобиванията, така и към инвестициите”.

5. KBC се стреми към максимална прозрачност в комуникацията си
KBC е убеден привърженик на откритата и прозрачна комуникация - дори при трудни обстоятелства и в моменти, в които пазарът се управлява от слухове и емоционални реакции. KBC се старае да реагира бързо и акуратно на въпросите на всички свои акционери, служители, партньори. ”Когато избухна кризата миналата година, KBC беше сред първите финансови институции, които разкриха своята експозиция в CDOs (дългови ценни книжа). През последните дванадесет месеца, KBC редовно публикува подробности за всички редукции в балансовата стойност на активи от своя портфейл в CDO и ще продължи да публикува детайли за извършването на всякакви временни отрицателни корекции в балансовата стойност спрямо пазарната”.

Обратно към всички новини