Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

На 5 декември KBC официално приключи сделката по придобиване на СИБАНК след получено одобрение от Българската народна банка и Комисията за защита на конкуренцията.

12 декември 2007

На 5 декември KBC официално приключи сделката по придобиване на СИБАНК след получено одобрение от Българската народна банка и Комисията за защита на конкуренцията. В момента KBC Group притежава 75% от СИБанк. Цветелина Бориславова запазва миноритарния пакет от 22,3% в банката и остава партньор на KBC в банковите дейности в България, запазва и позицията си председател на Надзорния съвет.

Днес, по време на съвместна пресконференция в София, Андре Берген, изпълнителен директор на KBC Group и Цветелина Бориславова, партньор на KBC и председател на Надзорния съвет на СИБанк, ще представят бъдещите си планове за България.

"KBC бързо отговори на приемането на България в ЕС, беше и все още е първият белгийски финансов инвеститор в страната. След придобиването на ЗПАД ДЗИ по-рано тази година, сега с голямо удоволствие приветстваме СИБанк в нашата група. Очакваме с нетърпение съвместната си работа с професионалистите от СИБанк и Цветелина Бориславова, която ще продължи да председателства Надзорния съвет и ще осигури приемственост в качеството си на миноритарен акционер. Освен това заедно със ЗПАД ДЗИ и СИБанк, KBC ще се позиционира много по-добре в бъдещото консолидиране на финансовия сектор в България. KBC търсеше начин за разширяване на дейностите си в България чрез намирането на банков партньор. Благодарение на придобиването на СИБанк сега сме в позиция постепенно да приложим концепцията за банково застраховане, която успешно сме реализирали в Белгия и по-голямата част от страните в Централна и Източна Европа, в които групата има представителства. ЗПАД ДЗИ и СИБанк предлагат на KBC отлични възможности за съвместна продажба и за задълбочаване на отношенията с клиентите на банката и застрахователното дружество", каза Андре Берген, изпълнителен директор на KBC Group.

Цветелина Бориславова, партньор на KBC и Председател на Управителния съвет на СИБанк, добави: "Сътрудничеството с KBC разкрива много възможности пред нас. Ще имаме възможност да се възползваме от знанията и опита, които KBC, в качеството си на международна група, е придобила в различни области като европейски Структурни фондове, управление на активи, частно банкиране и високотехнологични услуги. Също така, ще получим необходимата финансова и капиталова подкрепа за бъдещо разрастване на пазарното ни присъствие и за достигане до всички потребителски сегменти с пълна гама финансови услуги. Тъй като KBC е собственик и на ЗПАД ДЗИ, СИБанк ще има възможност да развие вече съществуващата национална мрежа и ще има достъп до много потенциални клиенти, като им предлага по-голям набор от продукти. Ще работим съвместно със ЗПАД ДЗИ, за да представим концепцията за банково застраховане на българския пазар, която е базирана на опита на една от най-успешните и известни банково-застрахователни групи в Европа".

През следващите месеци KBC и мениджмънтът на СИБанк ще преразгледат и доразвият стратегията, като се фокусират върху оптимизирането на клоновата мрежа, посредством представянето на банковото застраховане със ЗПАД ДЗИ и оптимизиране или установяване на определени бизнес линии като управление на активи, частно банкиране, лизинг и трезорни операции.

KBC ще даде пълната си подкрепа на СИБанк по отношение на капиталовите инвестиции, ноу-хау, споделянето на знания и продукти. СИБанк ще има възможност да се възползва от световната мрежа за обслужване на клиенти и глобалния опит в сфери като финансирането на проекти и търговски финанси.

Търговското сътрудничество между СИБанк и ЗПАД ДЗИ вече започна с настоящата съвместна продажба на ДЗИ Лидер, инвестиционна застраховка живот с капиталова гаранция. В бъдеще сътрудничеството между ЗПАД ДЗИ и СИБанк ще се засилва на търговско ниво (продукти, услуги, съвместни продажби), докато се проучват възможните синергии чрез споделени дейности.

С професионализма, ентусиазма и решителността на всеки един от вас, сме убедени, че интегрирането със стабилна международна финансова група като KBC ще осигури на СИБанк и ЗПАД ДЗИ поддържане и затвърждаване на техните позиции в съюз от силни представители на българската финансова индустрия през следващите години. Очакваме да поемем това предизвикателство заедно с вас!

Андре Берген, Цветелина Бориславова
Изпълнителен директор 
на KBC Group
Председател на Надзорния съвет на СИБанк

Припомняме основна информация за KBC Group

KBC се стреми да бъде независим, многоканален банков застраховател, който обслужва частни лица и малки и средни предприятия в определени европейски страни, с експертни знания в управлението на активи, финансови пазари с цел постигане на висока печалба чрез ефективност, ориентирана към клиента, корпоративна политика за подкрепа на служителите и добро управление на риска.

KBC е вторият по големина банков застраховател в Белгия и се нарежда на 18-то място сред европейските банки по критерий пазарна капитализация. KBC е на 18-то място и сред животозастрахователните компании и номер 10 сред общозастрахователните компании в Европа (на база застрахователни премии). Освен това KBC е основен участник на финансовия пазар в Централна и Източна Европа. Главният офис се намира в Брюксел (Белгия), в сърцето на Европа. KBC се радва на значима, дори водеща позиция в Чехия, Унгария, Полша, Словакия, България, Румъния и Русия и има гъста банкова мрежа в осем западноевропейски държави.

Основен стълб в стратегията на KBC е концепцията за банково застраховане. Това налага съвместното предлагане на банкови, застрахователни продукти и управление/инвестиране на активи посредством различни канали. Тази концепция беше реализирана успешно в Белгия и региона на Централна и Източна Европа. KBC развива застрахователен бизнес в повечето държави, в които има и банкови филиали. По всичко личи, че придобиването на новото партньорство със СИБанк след ЗПАД ДЗИ съвпада идеално с тази стратегия.

KBC Group има представителства в над 30 държави по света, екипът наброява 55 хил. служители (близо 30 хил. от които са в Централна и Източна Европа) и обслужва 12 млн. клиенти (около 8 млн. от тях се намират в Централна и Източна Европа)

Корените на KBC Group лежат в далечната 1889 г. Днес повече от 50% от акциите на компанията са собственост на ключови акционери, които осигуряват последователността, необходима за постигането на дългосрочни стратегически цели. Някои от тези акционери имат собственост в компанията от десетилетия и поколения. Останалата част от акциите се търгуват на фондовата борса EURONEXT и главно се държат от многобройни международни институционални инвеститори.

KBC Group е солидна и бързоразвиваща се финансова група. Пазарният й обем се е увеличил три пъти за последните четири години, от 10 млрд. евро в края на 2003 г. до близо 34 млрд. евро днес.

KBC не е "финансов" инвеститор, а стратегически инвеститор и партньор. Това означава, че KBC е в България завинаги и че KBC иска да осигури бъдещето на компаниите в групата в полза на всички заинтересовани страни, корпоративни и частни клиенти, служители, акционери и цялото българско общество.

Обратно към всички новини