KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

На 14 септември KBC премина прага от 85% притежавани гласове в общото събрание на ДЗИ.

20 септември 2007

На 14 септември KBC премина прага от 85% притежавани гласове в общото събрание на ДЗИ.

На 5 Септември 2007 г. KBC стартира 28 дневен публичен търг за откупуване на акции с цена от 96,3 евро, която е еквивалентна на цената, изплатена по-рано за 70% от акциите на дружеството. От 14 Септември KBC притежава 3 285 255 акции на ДЗИ или 85.11% от капитала/гласовете в общото събрание на ДЗИ, с което премина прага от 85% притежавани гласове.

Обратно към всички новини