Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

KBC обявява търг за изкупуване на акции на ЗПАД ДЗИ

04 септември 2007

Брюксел/София 
На 3 август 2007 г. KBC придоби 70% от ЗПАД ДЗИ и заяви твърдото си намерение за по-нататъшно увеличаване на придобития дял. В последствие KBC откупи още 15% от акциите на дружеството чрез Българската фондова борса. Днес KBC получи необходимото одобрение от всички регулаторни органи за стартирането на публичен търг за останалите 15% от акциите на ЗПАД ДЗИ, българския лидер на пазара на общо и животозастраховане.

Публичният търг ще започне на 5 Септември 2007 г. и в продължение на 28 дни ще бъдат откупувани акции на цена от 96,3 евро, която е еквивалентна на цената, изплатена по-рано за 70% от акциите на дружеството. Общата парична равностойност на 15% от акциите възлиза на 40,2 млн.евро.

Благодарение на водещото и дългосрочно присъствие на ЗПАД ДЗИ в страната и силно развитата национална многоканална дистрибуторска мрежа KBC получава уникална възможност да стъпи на българския пазар. ЗПАД ДЗИ е безспорен лидер в общозастрахователния и животозастрахователния сектор и е утвърдена марка, която постига отличен ръст и добра доходност. Това осигурява възможност на KBC да развива банковото застраховане на напредващия български пазар. KBC реагира навременно на присъединяването на България към Европейския съюз (на 1 януари 2007 г.) и се превърна в първия белгийски инвеститор в българския финансов сектор.

 

 

За повече информация, моля свържете се с:

- Люк Кул, Директор Връзки с инвеститори, KBC Group
Тел. (32) 2 429 40 51 
investor.relations@kbc.com

- Вивиан Хюбрехт, Мениджър комуникации и говорител на KBC Group 
Тел. (32) 2 429 85 45 
viviane.huybrecht@kbc.be или pressofficekbc@kbc.be

- Валери Алексиев - Заместник-председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗПАД ДЗИ
Тел.(359) 2 980 97 27
Alexiev@dzi.bg


ЗПАД ДЗИ: www.dzi.bg

ЗПАД ДЗИ е създадено като държавен застраховател през 1946 г. и има 60-годишен опит, познание и разбиране за пазарите и клиентите във всички застрахователни сегменти. ЗПАД ДЗИ е утвърдена, уважавана и широко разпознаваема марка в българското застраховане. Благодарение на дългогодишното си присъствие и експертен опит ДЗИ успява да запази първото място на българския общозастрахователен и животозастрахователен пазар въпреки засиленото присъствие на международни конкуренти, появили се в края на 90-те години.

ЗПАД ДЗИ разполага с развита, многоканална мрежа на разпространение с национално покритие. Компанията има установено присъствие не само в големите градове, но и в много провинциални области; разполага с 200 клона за директни продажби, повече от 9 000 (7 800 общозастрахователни и 2 400 животозастрахователни) лицензирани агенти и 217 брокери.

ЗПАД ДЗИ е шестата по големина публична компания в България с 975 служители на пълно работно време. Компанията поставя фокус върху малкия бизнес, има стабилни позиции в общото и животозастраховането и особено в автомобилното застраховане (което генерира над 70% от приходите от общозастрахователните услуги). ДЗИ Здравно Застраховане, специализирано в доброволното здравно осигуряване, също е част от богатото застрахователно портфолио. Част от сделката е и придобиването от страна на КВС на ДЗИ Инвест – доставчик на посреднически услуги на Българската Фондова Борса.

КВС Груп: www.kbc.com

КВС е една от водещите финансови групи в Европа. Многоканална банкова и застрахователна група, развиваща дейността си в Европа и обслужваща главно малки и частни банкови клиенти, както и малки и средни предприятия. Освен фокуса върху осигуряването на малки и частни банкови и застрахователни услуги компанията е активна и в областта на управлението на активи, предоставянето на корпоративни услуги и пазарни дейности.

КВС притежава значителни, дори водещи, позиции на двата пазара, на които развива дейност - Белгия и Централна и Източна Европа, и притежава разгърната частна банкова мрежа работеща по концепцията на Европейските частни банкери. KBC Груп работи и в редица други страни и региони в целия свят.

През изминалото десетилетие КВС изгради стабилни позиции в Полша, Чехия, Словакия и Унгария. Дългосрочната стратегия на КВС включва непрестанно търсене на пазарни възможности в бъдещи страни членки на Европейския съюз, както и в други държави. От края на миналата година КВС Груп предприе сериозни стъпки и разшири дейността си в редица страни чрез придобиването на Romstal Leasing и INK Insurance Broker (Румъния), A Banka (Сърбия), Absolut Bank (Русия), както и на брокерските компании Swiss Capital (Румъния), Equitas (Унгария), Bastion, Senzal and Hipobroker (Сърбия) и Baltic Investment Company (в Латвия (Рига), Русия (Москва), Украйна (Киев) и Прибалтийските републики).

Акциите на КВС Груп се търгуват на борсата Euronext в Брюксел (с инициали ’KBC’) и на люксембургската фондова борса.
КВС е една от водещите белгийски компании и финансови групи в Европа с пазарна капитализация на стойност около 36 милиарда евро. Служителите на KBC Груп наброяват 50 000 души и обслужват около 11 милиона клиенти.

Обратно към всички новини