KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

KBC придоби още 8,679 % от ЗПАД ДЗИ, с което общият размер на притежаваните акции достигна 80,457%.

15 август 2007

На 3 Август KBC получи необходимото одобрение от регулаторните органи и успешно финализира придобиването на 70% от ЗПАД ДЗИ. 
Както своевременно бе обявено, KBC планира да придобие останалите акции и на 13.08.2007 година добави още 8,679 % от ЗПАД ДЗИ, с което общият размер на притежаваните акции достигна 80,457%.

Обратно към всички новини