Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Временна неработоспособност от злополука (вкл. трудова)

Какво да направя?

Необходими документи

 1. Претенция за изплащане на суми Обр. Л3-53 – оригинал
 2. Сведение за злополука Обр. ЛЗ 51 - Оригинал;
 3. Медицински документи за оказана първа помощ и проведено лечение:
  - епикризи,
  - амбулаторни листове,
  - разчитане на резултати от образни изследвания
  - изследвания и др.
 4. Всички горепосочени медицински документи - Копие;
 5. Реално ползвани болнични листове: един първичен, а останалите - продължение, без прекъсване - копие „Вярно с оригинала“ с мокър печат и подпис на работодателя;
  * За неосигурени, съгласно Кодекса за социално осигуряване, лица болничен лист нe сe представя
 6. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в Образеца ЛЗ 53 – копие.
  При суми над 1000 лв. се предоставя удостоверение за банкова сметка или служебна бележка от банката.
 7. При ПТП* - Документ от контролните органи, посетили местопроизществието - Копие;
 8. При ПТП* - Документ за взета алкохолна проба и резултатите, ако пострадалият е водач на МПС - Копие;
 9. При индивидуалните застраховки:
  - Застрахователна полица;
 10. При груповите застраховки за сметка на работодателя:
  - Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано - Оригинал;
 11. При груповите застраховки за сметка на застрахованите:
  - Копие от полицата и поименния списък;

  При ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА се представят следните допълнителни документи:

 1. Декларация до НОИ за трудова злополука
 2. Разпореждане от НОИ за призната трудова злополука

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия