Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Трайна неработоспособност от заболяване

Какво да направя?

Необходими документи

 1. Претенция за изплащане на суми Обр. Л3-53;
 2. Оригинал с всички реквизити;
 3. Медицински документи, свързани със заболяването:
  - епикризи,
  - амбулаторни листове,
  - Личен амбулаторен картон (ЛАК)
  - медицински направления
  - разчитане на резултати от образни изследвания
 4. ПЪРВО решение на ТЕЛК/НЕЛК
 5. Всички горепосочени медицински документи - Копие;
 6. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в Образеца ЛЗ 53 - Копие.
 7. При груповите застраховки:
  - Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано - Оригинал;

   

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия