Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Суми за оперативно лечение на органи и системи ( злополука или заболяване)

Какво да направя?

Необходими документи

За изплащане на суми за оперативно лечение при злополука или заболяване, застрахованото лице, представя следните документи:

  1. Претенция за изплащане на суми - оригинал с всички реквизити (Oбразец на претенцията ЛЗ-53 ще намерите в секция Полезни документи)
  2. Копие от личната карта на застрахованото лице за застраховки „Живот“ и групови рискови застраховки „Живот“
  3. Епикриза от болничния престой – копие
  4. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице.
  5. При индивидуалните застраховки: Застрахователна полица
  6. При груповите застраховки за сметка на работодателя: Копие от полицата и поименния списък
  7. При ЗЛОПОЛУКА застрахованото лице представя следните допълнителни документи: сведение за злополука (oбразец на сведение ЛЗ-51 ще намерите в секция Полезни документи)
  8. При трудова злополука – Декларация до НОИ за трудова злополука – копие
  9. Разпореждане от НОИ за призната трудова злополука – копие

 

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия