Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Смърт от злополука ( вкл. трудова)

Какво да направя?

Необходими документи

 1. Препис-извлечение от Акт за смърт – Копие;
 2. Съобщение за смърт – Копие;
 3. Сведение за злополука Обр. ЛЗ 51 - Оригинал;
 4. Удостоверение за наследници, ако са правоимащи - Копие;
 5. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в Образеца ЛЗ 53 – копие.
  При суми над 1000 лв. се предоставя удостоверение за банкова сметка или служебна бележка от банката.
 6. Медицински документи за оказана първа помощ и проведено лечение – епикриза, амбулаторни листове , резултати от изследвания и др. – Копия;
 7. Съдебно-медицинска експертиза, когато е изискана от разследващите;
 8. Документи от следствените и съдебни органи, ако е заведено дело;
 9. При ПТП*- Документ от контролните органи, посетили местопроизществието
 10. При ПТП* - Документ за взета алкохолна проба и резултатите, ако пострадалият е водач на МПС
 11. При индивидуалните и семейни застраховки:
 12. Застрахователна полица;
 13. При груповите застраховки за сметка на работодателя:
  - Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано - Оригинал ;
 14. При груповите застраховки за сметка на застрахованите:
  - Копие от полицата и поименния списък;
 15. При смърт от трудова злополука бенефициентът представя следните допълнителни документи:
  - Декларация до НОИ за трудова злополука
  - Разпореждане от НОИ за призната трудова злополука

   

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия