Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Разходи за закупени медикаменти

Какво да направя?

Необходими документи

За възстановявана на извършените от застрахованото лице разходи за закупени лекарствени средства, в резултат на предписано лечение, вследствие злополука или заболяване се представят следните документи:

 1. Претенция за изплащане на суми (Oбразец на претенцията ЛЗ-53 ще намерите в секция Полезни документи)
 2. Копие от личната карта на застрахованото лице за застраховки „Живот“ и групови рискови застраховки „Живот“
 3. Амбулаторен лист с попълнени всички налични реквизити и посочена давност на заболяването - копие
 4. Рецепта – Копие
 5. Подробна фактура на името на заастрахованото лице (с отразени вид и цена на лекарствените средства/оптични стоки), придружена с касов бон - Оригинал
 6. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице.
 7. При индивидуалните застраховки: Застрахователна полица
 8. При груповите застраховки за сметка на работодателя: Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано
 9. При груповите застраховки за сметка на застрахованите: Копие от полицата и поименния списък

При ЗЛОПОЛУКА застрахованото лице представя следните допълнителни документи:

 1. Сведение за злополука (oбразец на сведение ЛЗ-51 ще намерите в секция Полезни документи)
 2. При трудова злополука - Декларация до НОИ за трудова злополука – копие
 3. Разпореждане от НОИ за призната трудова злополука – Копие

 

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия