Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Разходи за медицински прегледи и изследвания (злополука или заболяване)

Какво да направя?

Необходими документи

 1. Претенция за изплащане на суми Обр. Л3-53
 2. Амбулаторен лист с попълнени всички налични реквизити – копие
 3. Медицинско направление и резултати от изследванията, ако са извършвани разходи за изследвания – копие
 4. Подробна фактура на името на застрахованото лице (с описание на здравните услуги по вид и цена), придружена с касов бон – оригинал
 5. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в Образеца ЛЗ 53 – копие
 6. При индивидуалните застраховки:
  - Застрахователна полица
 7. При груповите застраховки за сметка на работодателя:
  - Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано – оригинал
 8. При груповите застраховки за сметка на застрахованите:
  - Копие от полицата и поименния списък

  Ако сумите няма да се получат от правоимащото лице:

  Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице, ако сумите ще се получат от друго лице. Пълномощното трябва да съдържа изявление (текст), че правоимащото лице е уведомено, че има право да получи сумите лично. Примерен образец на пълномощно ще намерите в секция Полезни документи

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия