Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Разходи за дентална (стоматологична) помощ

Какво да направя?

Необходими документи

  1. Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити.
  2. Амбулаторен лист от лекуващия стоматолог – копие, попълнено с всички реквизити и отразен зъбен статус, подписано и подпечатано от лекаря.
  3. Подробна фактура на името на застрахованото лице (с отразени вид и цена на извършените дентални услуги), придружена с касов бон – оригинал.
  4. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в претенцията за изплащане на суми.

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия