Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Разходи за дентална (стоматологична) помощ

Какво да направя?

Необходими документи

  1. Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити.
  2. Амбулаторен лист от лекуващия стоматолог – копие, попълнено с всички реквизити и отразен зъбен статус, подписано и подпечатано от лекаря.
  3. Подробна фактура на името на застрахованото лице (с отразени вид и цена на извършените дентални услуги), придружена с касов бон – оригинал.
  4. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в претенцията за изплащане на суми.

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия