Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Временна неработоспособност от заболяване

Какво да направя?

Необходими документи

За временна загуба на работоспособност на застрахованото лице вследствие общо или професионално заболяване се представят следните документи:

  1. Претенция за изплащане на суми – оригинал (Образец на претенцията ЛЗ-53 ще намерите в секция Полезни документи)
  2. Копие от личната карта на застрахованото лице за застраховки „Живот“ и групови рискови застраховки „Живот“
  3. Медицински документи, свързани с лечението на заболяването; aмбулаторни листове от извършени прегледи
  4. Епикризи от болничен престой, разчитане на резултати от изследвания, изследвания и др. – копия
  5. Реално ползвани болнични листове: един първичен, а останалите продължение, без прекъсване, копие „Вярно с оригинала“ с мокър печат и подпис на работодателя; За неосигурени, съгласно Кодекса за социално осигуряване, лица болничен лист нe сe представя.
  6. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице.
  7. При индивидуалните застраховки: Застрахователна полица
  8. При груповите застраховки за сметка на работодателя: Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано – оригинал
  9. При груповите застраховки за сметка на застрахованите: копие от полицата и поименния списък

 

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия