Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Tрайна неработоспособност от злополука

Какво да направя?

Необходими документи

За трайна загуба на работоспособност на застрахованото лице вследствие на трудова или битова злополука се представят следните документи:

 1. Претенция за изплащане на суми – оригинал с всички реквизити като всички документи се описват в образеца (oбразец на претенцията ЛЗ-53 ще намерите в секция Полезни документи)
 2. Сведение за злополука – оригинал (oбразец на сведение ЛЗ-51 ще намерите в секция Полезни документи)
 3. Копие от личната карта на застрахованото лице за застраховки „Живот“ и групови рискови застраховки „Живот“
 4. Медицински документи за оказана първа медицинска помощ и проведено лечение: епикризи, амбулаторни листове от прегледите, резултати от изследванията, консултации с лекари – специалисти за състоянието на уврежданията преди освидетелстване от ЗМК и др. – копие
 5. При ПТП*: Документ от контролните органи, посетили местопроизшествието – копие
 6. При ПТП*: Документ за взета алкохолна проба и резултатите, ако пострадалият е водач на МПС – копие
 7. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице.
 8. При индивидуалните застраховки: Застрахователна полица
 9. При груповите застраховки: Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано – оригинал
 10. При груповите застраховки за сметка на застрахованите: копие от полицата и поименния списък

 

За трайна загуба на работоспособност от трудова злополука застрахованото лице представя следните допълнителни документи:

 1. Декларация до НОИ за трудова злополука – копие
 2. Разпореждане от НОИ за призната трудова злополука – копие

 

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия