Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Трайна неработоспособност от заболяване

Какво да направя?

Необходими документи

При трайна загуба на работоспособност на застрахованото лице вследствие на общо или професионално заболяване се представят следните документи:

  1. Претенция за изплащане на суми – оригинал с всички реквизити като приложените документи се описват в образеца (oбразец на претенцията ЛЗ-53 ще намерите в секция Полезни документи)
  2. Копие от личната карта на застрахованото лице за застраховки „Живот“ и групови рискови застраховки „Живот“
  3. Медицински документи, свързани със заболяването: епикризи, амбулаторни листове, Личен амбулаторен картон (ЛАК), медицински направления и разчитане на резултати от образни изследвания
  4. ПЪРВО решение на ТЕЛК/НЕЛК – копие
  5. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице.
  6. При груповите застраховки: Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано – оригинал

 

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия