Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Особено тежки заболявания

Какво да направя?

Необходими документи

  1. Претенция за изплащане на суми – оригинал с всички реквизити (oбразец на претенцията ЛЗ-53 ще намерите в секция Полезни документи)
  2. Копие от личната карта на застрахованото лице за застраховки „Живот“ и групови рискови застраховки „Живот“
  3. Всички медицински документи, свързани с диагностицирането на заболяването, включено в Списъка на Особено тежки заболявания: амбулаторни листове, епикризи, направления и резултати от медицински изследвания
  4. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако не е посочена в образеца на претенция – копие. При суми над 10 000 лв. представянето на официален документ, удостоверяващ IBAN номер на банкова сметка е задължително
  5. Застрахователна полица - оригинал или декларация за загубена полица

Ако сумите няма да се получат от правоимащото лице:

Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице, ако сумите ще се получат от друго лице. Пълномощното трябва да съдържа изявление (текст), че правоимащото лице е уведомено, че има право да получи сумите лично. Примерен образец на пълномощно ще намерите в секция Полезни документи.

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия