Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Как мога да ползвам своята Здравна застраховка от ДЗИ?

Принципи на работа с Лечебните заведения от групата на Аджибадем Сити Клиник в гр.София и гр.Варна

Считано от 01.05.2023г., влизат в сила нови принципи при обслужването на клиенти в лечебните заведения от групата на Аджибадем Ситиклиник в гр.София- ДКЦ ТОКУДА ЕАД, УМБАЛ ТОКУДА ЕАД, УМБАЛ "Аджибадем Сити Клиник"  ЕООД,  ДКЦ " Аджибадем Сити Клиник" ЕООД .  
 
и гр. Варна - Аджибадем Сити Клиник МЦ Варна" ЕООД,  
които са част от мрежата на лечебни заведения, в които клиентите на ДЗИ, по медицинско застраховане, могат да ползват  медицински услуги в извънболничната и в болничната помощ. 
 
Записване на часове за прегледи и потвърждение на изследвания става по обичайния начин , след задължително  потвърждение от Здравния контактен центъра на ДЗИ. 
 
Лекарите в лечебните заведение от групата Аджибадем Сити Клиник са класифицирани в различни категории, А/В/С/Д  и се разделят на специалисти и хабилитирани лица. Според желанието на клиентите за посещение при конкретен лекар и според неговата категория, застрахованото лице ще бъде информирано за размера на сумата, която трябва да се  доплаща при посещението. 
 
Ако застраховано лице се яви директно за преглед в лечебно заведение от групата на Аджибадем Сити Клиник без записания час да бъде потвърден от ДЗИ, съгласуване с  Контактен център на ДЗИ е необходимо да се извърши на място в лечебното заведение. Координация ще бъде направена от лицата отговорни за това на регистратурата, като се изчаква потвърждение от Здравния контактен центъра на ДЗИ. 
 
Услуги, при които може да има доплащане от страна на клиента са първични и вторични прегледи, прегледи при хабилитирани лица, образно-диагностични изследвания като Ехографии, Ядрено-магнитен резонанс и Компютърна томография, като точния размер ще бъде споделен от Здравния контактен център на ДЗИ при записването и потвърждението на ползваната услуга от клиента. 
 
ДЗИ има предоставен списък със специалисти в лечебното заведение и категорията, в която те попадат. 
Ако има изявено изрично желание за специалист от по-високите категории , клиента се предупреждава за размера на сумата, която ще  заплати допълнително на лечебното заведение. Моля да имате предвид, че основната част от специалистите в лечебното заведение попадат в категориите, където доплащане е минимално. 
 
Спешната помощ в специализираното спешно звено на Токуда НЕ Е предмет на договора, както и на застраховката и е извън покритие. Ако клиент посети този спешен център, всички услуги се ползват на възстановяване на разходи, доколкото ще бъде извън държавната програма, покриваща спешната помощ.