Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Как мога да ползвам своята Здравна застраховка от ДЗИ?

Здравният портал на ДЗИ предоставя възможност за бърз достъп до информация за застраховката на клиента

В Здравния портал на ДЗИ, при избор на опцията „Вход без регистрация“ е необходимо да въведете Вашето ЕГН и номер на здравна карта от ДЗИ. Така имате достъп до:

информация за Вашия договор, включително  покритите рискове и годишните лимити за всеки от тях; 
информация за статуса на предявените от Вас претенции за възстановяване на разходите, включително изпратени от ДЗИ писма за допълнителни документи или отказ по претенции;
изискуемите документи за предявяване на претенции по различните рискове;
списък с лечебни заведения, с които ДЗИ има сключен договор.


При избор на опцията “Вход“ след еднократна регистрация можете в допълнение на горните дейности, още да:

подавате претенции за възстановяване на медицински разходи онлайн;
заявите записване на час за преглед;
проследите информация за отчетените здравни услуги, използвани от Вас на абонаментен принцип в партньорските лечебни заведения на ДЗИ.