Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Щета по застраховка Животни

Щета по застраховка Животни

Предявете своята претенция и очаквайте застрахователната компания да се свърже с вас за съдействие.

Уведомление за щета

Претенция за щета можете да предявите:

Чрез Контактния център - на телефон:

0700 16 166

Чрез онлайн известие за щета:

Подайте тук

 

Като посетите най-близкия офис до вас:

Намерете офис на ДЗИ

Указания при щета

 1. Да предоставите на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ възможност да извърши оглед на място за идентифициране на обекта и установяване действителните причини и размера на щетата
 2. Да предоставите пълни и точни данни за банковата си сметка, по която да се извършат плащанията от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, освен ако претендирате възстановяване на вредите в натура
 3. Да предприемете всички необходими мерки за ограничаване на застрахователното събитие и на източниците на опасност
 4. Да допуснете ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до увреденото имущество за извършване на оглед
 5. Да представите на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ писмено поискана информация, данни, документи и други доказателства, имащи пряка връзка с установяване на събитието и размера на вредата

Необходими документи

 1. Полица – копие
 2. Удостоверение за валидна банкова сметка на лицето, което има право да получи застрахователно обезщетение
 3. Паспорт за крави, биволи, коне, катъри, мулета и магарета
 4. Уведомление за щета

Специфични документи

При пожар

 1. Служебна бележка от съответната Районна служба пожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/
 2. Документ от Полицията – в случай че обектът е посетен от компетентните органи
 3. Крайния акт на воденото досъдебно производство – ако е налице разследване по случая

При удар от мълния

При смърт от заразни и незаразни заболявания

При злополука

При клане по необходимост

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия