Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail
clients@dzi.bg

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN
Щета по застраховка Помощ при пътуване в чужбина

Щета по застраховка Помощ при пътуване в чужбина

Предявете своята претенция и очаквайте застрахователната компания да се свърже с вас за съдействие.

Уведомление за щета

При настъпване на застрахователно събитие, Застрахованият е длъжен да се свърже незабавно, но не повече от 3 (три) работни дни след настъпване на застрахователното събитие със Застрахователя/Асистиращата компания чрез денонощния център на ДЗИ за обслужване на клиенти на телефон:

+359 700 16 166

Указания при щета

 1. Незабавно, но не повече от 3 (три) работни дни след настъпване на застрахователно събитие, да се свържете със Застрахователя/ Асистиращата компания чрез денонощния център за обслужване на клиенти.
 2. Да съобщите на Застрахователя/ Асистиращата компания трите си имена, ЕГН, номер на застрахователна полица/сертификат, местонахождението си  и естеството на проблема.
 3. По искане на Застрахователя/Асистиращата компания, да предоставите допълнителна информация с цел пълно изясняване на обстоятелствата, довели до възникване на застрахователното събитие с оглед определяне размера на обезщетението.
 4. В случаите, когато застрахованият самостоятелно е покрил разходите, той трябва да уведоми застрахователя в срок до 7 работни дни след завръщането си.

Необходими документи

 1. Застрахователна полица
 2. Бланка Уведомление за щета 
 3. Медицински документи - в оригинал
 4. Разходни документи - в оригинал
 5. Документи във връзка с пътуването - копия на самоленти билети/потвърждение на резервация
 6. Копие на Акт за раждане и декларация за банкова сметка - когато застрахования е непълнолетен
 7. Акт за смърт -   за изплащане на обезщетение при смърт от злополука
 8. Заповед за командировка - при застраховка за многократни пътувания с цел работа
 9. Удостоверение за банкова сметка

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия