Виртуален музей

Добре дошли във виртуалния музей на ДЗИ!

Той съдържа 399 кадъра с експонатите от физическия музей на дружеството с най-голям опит в застраховането в България, който се намира в Центъра за обслужване на щети на ДЗИ на ул. Константин Преславски 1 в гр. София.

За удобство на всички хора с интерес в сферата на историята на застраховането в страната и по линия на стратегията на ДЗИ да предоставя иновативни и изцяло дигитални решения в своя изцяло обновен корпоративен сайт, музеят може да бъде „посетен“ изцяло виртуално на тази страница – по всяко време на деня, от всяка локация и на всяко мобилно устройство.

Посетителите на виртуалния музей могат да разгледат изцяло дигитално книжа, полици, предмети, брошури от застрахователната история на България в 3 епохи – Царство България, Народна република България и съвременния период на Република България след 1989 г. В него те ще открият документи, както от историята на ДЗИ – от създаването му през 1946 година до наши дни, така и такива от развитието на застрахователното дело в страната от началото на XX век.

Физическият музей на ДЗИ е открит в гр. София по повод 70-годишнината на дружеството през 2016 година.

За най-любознателните ДЗИ предоставя възможността в страницата на виртуалния музей да заявят физически преглед на експонатите. Това, което е необходимо да направят, е да натиснат бутона „Заявка за преглед“ в страницата горе вдясно и да попълнят контактната форма. Екипът ни ще предостави повече информация за работното време и опциите за посещения на музея на ДЗИ в гр. София, както и за достъп до съдържанието на архивните експонати.

Пожелаваме ви приятна виртуална разходка из застрахователните хроники на България!

Застрахователно дело, 1953 г.
Застрахователно дело, 1953 г.
Застрахователно дело, 1953 г.
Застрахователно дело, 1953 г.
Застрахователна полица, 1951 г.
Застрахователна полица, 1951 г.
Анализ на разходите, 1950 г.
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Анализ на разходите, 1949 г.
Анализ на разходите, 1949 г.
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Таблици, 1947 г.
Таблици, 1947 г.
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Тезиси, 1950 г.
Тезиси, 1950 г.
Тезиси, 1950 г.
Книга, 1949 г.
Книга, 1949 г.
Правила и тарифи за застраховане, 1956 г.
Правила и тарифи за застраховане, 1956 г.
Правила и тарифи за застраховане, 1956 г.
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ, 1942 г.
Застрахователен документ, 1942 г.
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ, 1940 г.
Застрахователен документ, 1940 г.
Застрахователен документ, 1940 г.
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ, 1939 г.
Застрахователен документ, 1939 г.
Застрахователен документ, 1939 г.
Застрахователен документ, 1939 г.
Застрахователни документи
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Годишник, 1933 г.
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Годишен отчет, 1906 г.
Годишен отчет, 1906 г.
Годишен отчет, 1910 г.
Годишник 1927/28
Годишник 1927/28
Годишник 1927/28
Застрахователен документ, 1939 г.
Застрахователен документ, 1932 г.
Застрахователен документ, 1932 г.
Застрахователен документ, 1932 г.
Застрахователен документ, 1937 г.
Застрахователен документ, 1931 г.
Застрахователен документ, 1931 г.
Застрахователен документ, 1931 г.
Застрахователен документ, 1931 г.
Застрахователен документ, 1931 г.
Застрахователен документ, 1931 г.
Застрахователен документ, 2005 г.
Застрахователна брошура на ДЗИ, 2005 г.
Застрахователна брошура на ДЗИ, 2005 г.
Застрахователна брошура на ДЗИ, 2005 г.
Застрахователна брошура на ДЗИ, 2014 г.
Застрахователна брошура на ДЗИ, 2014 г.
Доклад към обществото, 2015 г.
Доклад към обществото, 2015 г.
Годишен отчет на ДЗИ, 2014 г.
Годишен отчет на ДЗИ, 2004 г.
Годишен отчет на ДЗИ, 2004 г.
Годишен отчет на ДЗИ, 2003 г.
Годишен отчет на ДЗИ, 2003 г.
Годишен отчет на ДЗИ, 2002 г.
Годишен отчет на ДЗИ, 2002 г.
Годишен отчет на ДЗИ, 2002 г.
Годишен отчет на ДЗИ, 2001 г.
Годишен отчет на ДЗИ, 2001 г.
Годишен отчет на ДЗИ, 2001 г.
Годишен отчет на ДЗИ, 2000 г.
Годишен отчет на ДЗИ, 1999 г.
Годишен отчет на ДЗИ, 1999 г.
Годишен отчет, 1995 г.
Годишен отчет, 1995 г.
Годишен отчет, 1996 г.
Годишен отчет, 1997 г.
Годишен отчет, 1997 г.
Годишен отчет, 1998 г.
Годишен отчет, 1998 г.
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователни документи, 1914 г., 1924 г., 1931 г.
Застрахователни документи
Застрахователен документ, 1903 г.
Застрахователен документ, 1903 г.
Застрахователен документ, 1903 г.
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователни документи
Застрахователен документ, 1942 г.
Застрахователен документ, 1942 г.
Застрахователни документи, 1937 г.
Таблици за осигуряване, 1927 г.
Таблици, 1939 г.
Застрахователен документ, 1936 г.
Застрахователен документ, 1936 г.
Застрахователен документ, 1936 г.
Застрахователен документ, 1936 г.
Застрахователен документ, 1936 г.
Книга с тарифи за застраховане
Книга с тарифи за застраховане
Книга с тарифи за застраховане
Книга с тарифи за застраховане
Книга с тарифи за застраховане
Проспект по застраховане
Проспект по застраховане
Проспект по застраховане
Проспект по застраховане
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Тарифи за застраховане по живот
Тарифи за застраховане по живот
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователни документи
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ, 1942 г.
Застрахователен документ, 1942 г.
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ на немски език
Застрахователен документ на немски език
Застрахователен документ на немски език
Застрахователен документ на немски език
Застрахователен документ на немски език
Застрахователен документ на немски език
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ, 1921 г.
Застрахователен документ
Застрахователни документи
Застрахователен документ, 1943 г.
Застрахователна книга
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ, 1946 г.
Застрахователен документ на френски език, 1926 г.
Застрахователен документ на френски език, 1926 г.
Застрахователен документ
Застрахователен документ, 1920 г.
Застрахователен документ, 1938 г.
Застрахователен документ, 1938 г.
Застрахователен документ, 1938 г.
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен тарифен документ
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователен документ
Застрахователни документи
Правила и тарифи за застраховане по живот и злополука, 1961 г.
Правила и тарифи за застраховане по живот и злополука, 1961 г.
Правила и тарифи за застраховане по живот и злополука, 1961 г.
Правила и тарифи за застраховане по живот и злополука, 1961 г.
Лично застраховане, 1962 г.
Лично застраховане, 1962 г.
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Справочник, 1982 г.
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Застрахователни документи
Годишен отчет, 1994 г.
Годишен отчет, 1994 г.
Годишен отчет, 1992 г.
Годишен отчет, 1992 г.
Годишен отчет, 1992 г.
Годишен отчет, 1993 г.
Годишен отчет, 1993 г.
Годишен отчет, 1993 г.
Годишен отчет, 1993 г.
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователен документ, 1984 г.
в-к "Застрахователни вести", 1993 г.
в-к "Застрахователни вести", 1993 г.
в-к "Застрахователни вести", 1993 г.
в-к "Застрахователни вести", 1993 г.
в-к "Застрахователни вести", 1992 г.
в-к "Застрахователни вести", 1992 г.
в-к "Застрахователни вести", 1992 г.
Брошура, 2005 г.
Брошура, 2008 г.
Книга за застраховането на Илеана Стоянова
Снимки от миналото на ДЗИ
Снимки от миналото на ДЗИ
Снимки от миналото на ДЗИ
Снимки от миналото на ДЗИ
Проспект на ДЗИ, 2005 г.
Рекламна брошура на ДЗИ, 2008 г.
Медал на ДЗИ
Медал на ДЗИ
Медал на ДЗИ
Медал на ДЗИ
Медал на ДЗИ
Брандирана отварачка на ДЗИ, Хасково
Печат на ДЗИ
Печат на ДЗИ
Брандирани джобни календари на ДЗИ
Брандирани джобни календари на ДЗИ
Брошури на ДЗИ
Игра на думи, разработена от ДЗИ
Детски музикален албум на Хайгашод Агасян
Акварелни бои за деца с логото на ДЗИ
Акварелни бои за деца с логото на ДЗИ
Брандирани дигитални материали на ДЗИ, 2015 г.
DVD материали на ДЗИ, 2009 г.
Официални покани на ДЗИ
Брошура на ДЗИ
Покана на ДЗИ
Покани на ДЗИ
Застрахователен документ
Застрахователен документ
Информационна справка на ДЗИ, 2005 г.
Медийни публикации за ДЗИ
Медийни публикации за ДЗИ, 2005 г.
Брошури на ДЗИ, 2008 г.
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователен документ, 1941 г.
Застрахователен документ, 1941 г.
Застрахователен документ, 1916 г.
Застрахователен документ, 1916 г.
Застрахователен документ, 1916 г.
Застрахователна полица
Застрахователни документи
Застрахователен документ, 1943 г.
Застрахователен документ, 1948 г.
Застрахователен документ, 1948 г.
Застрахователен документ
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователна полица, 1946 г.
Застрахователен документ
Застрахователна брошура
Застрахователна книжка, 1925 г.
Застрахователен документ, 1914 г.
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Застрахователни документи
Значки на ДЗИ
Значки на ДЗИ
Значки на ДЗИ
Значки на ДЗИ
Официални документи на ДЗИ
Брошура на KBC Груп
Брандирана чаша на ДЗИ
Брандирана чаша на ДЗИ
Летопис на ДЗИ, гр. Сливен
Летопис на ДЗИ, гр. Сливен
Летопис на ДЗИ, гр. Сливен
Летопис на ДЗИ, гр. Сливен
Летопис на ДЗИ, гр. Сливен
Снимки от архива на ДЗИ
Снимки от архива на ДЗИ
Снимки от архива на ДЗИ
Снимки от архива на ДЗИ
Застрахователен документ, 1936 г.
Застрахователен документ, 1920 г.
Застрахователен документ, 1920 г.
Статистически годишник, 1926 г.
Статистически годишник, 1926 г.
Статистически годишник, 1926 г.
Френска застрахователна книга, 1887 г.
Френска застрахователна книга, 1887 г.
Френска застрахователна книга, 1887 г.
Френска застрахователна книга, 1887 г.
Френска застрахователна книга, 1887 г.
Френска застрахователна книга, 1887 г.
Застрахователна полица, 1942 г.
Застрахователна полица, 1942 г.
Застрахователна полица, 1934 г.
Застрахователна полица, 1942 г.
Застрахователен документ, 1924 г.
Застрахователен документ, 1924 г.
Застрахователен документ, 1924 г.
Застрахователна полица, 1935 г.
Застрахователна полица, 1927 г.
Застрахователна полица, 1927 г.
Застрахователна полица, 1927 г.
Застрахователна полица, 1921 г.
Застрахователна полица, 1921 г.
Застрахователна полица, 1921 г.
Информационна брошура на ДЗИ по повод 130 години застрахователска дейност в България
Застрахователна полица
Застрахователна полица
Застрахователна полица, 1939 г.
Застрахователна полица, 1939 г.
Застрахователна полица, 1946 г.
Застрахователна полица
Застрахователна полица
Табела "Застраховането е предвидливост"
Засстрахователна полица, 1926 г.
Засстрахователна полица, 1926 г.
Стенен орнамент на ДЗИ
Стенен орнамент на ДЗИ
Стенен орнамент на ДЗИ
Стенен орнамент на ДЗИ
Пишеща машина Continental
Пишеща машина Continental
Пишеща машина Continental
Пишеща машина Continental
Пишеща машина Continental
Пишеща машина Continental
Телефон с шайба, използван в ДЗИ
Телефон с шайба, използван в ДЗИ
Експонати в музея на ДЗИ
Експонати в музея на ДЗИ
Експонати в музея на ДЗИ
Пишеща машина Olympia
Пишеща машина Olympia
Пишеща машина
Пишеща машина
Експонати в музея на ДЗИ
Експонати в музея на ДЗИ
Експонати в музея на ДЗИ
Сравнение между 2 полици - стара и съвременна
Музей на ДЗИ
Музей на ДЗИ
Музей на ДЗИ
Музей на ДЗИ
Музей на ДЗИ
Музей на ДЗИ