Сключи до 35% отстъпка

icon_image

Имуществена застраховка "Комфорт за дома"

Разчитай на съседите да ти услужат с чаша захар.
Когато става въпрос за имота ти, разчитай на ДЗИ.

С имуществена застраховка „Комфорт за дома“ никога не се тревожите за защитата на дома ви от пожар, теч, бедствие и много други.

Сключете с до 35% отстъпка между 02.05 -30.06.2024г.  ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН

Онлайн сключването на вашата полица е:

 • Дигитално - от начало до край.
 • Сигурно - с електронна идентификация и безплатен e-подпис от ДЗИ.
 • Удобно - без оглед на място. Без необходимост от документи за собственост. Вие избирате гъвкаво параметрите. Получавате полицата по имейл. Известяваме ви при изтичащи полици и предстоящи внсоки.

Сключете „Комфорт за дома“ и се възползвайте и от ПРОМО покритие „SOS за дома“ с 24/7 помощ от специализиран техник или възстановяване на разходи при аварийни ситуации в пакети "Злато" и "Платина".

 

Защо от ДЗИ

ЗАЩОТО НИ ПОЗНАВАТЕ!

77-годишна история
140 обекта
над 800 000 клиентa
8 награди „Застраховател на годината“


Реална защита на движимо и недвижимо имущество

 • Защита от пожар, теч, бедствие и още много в 3 специални пакета, вижте ги тук
 • Гъвкаво определяте застрахователната сума
 • Възможност за автоматично подновяване
 • САМО в ДЗИ - "Онлайн сигурност" - правна помощ и съдействие за всички вкъщи при спор с онлайн търговец, увреждане на репутацията в интернет и още.

                                

Бързина и удобство

 • Завеждате и проследявате щети ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН.
 • При завеждане и уреждане на стандартни щети до 1000 лв. - дигитален процес "Бърза писта".

 

Денонощен достъп до аварийни техници

 • С покритието "SOS за дома" за пакети Злато и Платина получавате 24/7 помощ при аварийни ситуации в пакети "Злато" и "Платина".

Защо онлайн Застраховка на имущество от ДЗИ

01

Получавате специална ценова оферта - без необходимост от оглед на място или документ за собственост. Плащате с банкова карта, регистрирана за онлайн плащания, или през ePay.

02

За вашата ОНЛАЙН сигурност: идентифицирате се и подписвате полицата електронно в съответствие със законовите изисквания. ДЗИ ви предоставя безплатен електронен подпис.

03

Получавате известие и сключената полица по имейл. Застраховката е винаги у вас на вашето устройство.

04

Напомняме ви при предстоящи вноски и изтичане на полицата. Проследявате и управлявате полиците си в ОНЛАЙН портала на ДЗИ при регистрация на профил.

Често задавани въпроси

Кой пакет да избера?

Покритията по застраховка „ДЗИ Комфорт за дома“ са: 

Пакет „Сребро“

 • Пожар, мълния, експлозия или имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
 • Онлайн сигурност
 • Природни бедствия (буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг или лед, измръзване и замръзване)
 • Изтичане на вода и пара
 • Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм
 • Разходи за временно настаняване
 • Други разходи, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие
 • Разходи за отстраняване на вредите от извършване на взломно проникване или намерение за такова

 

Пакет „Злато“

 • Пожар, мълния, експлозия или имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
 • Онлайн сигурност
 • Природни бедствия (буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг или лед, измръзване и замръзване)
 • Изтичане на вода и пара
 • Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм
 • Разходи за временно настаняване
 • Други разходи, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие
 • Разходи за отстраняване на вредите от извършване на взломно проникване или намерение за такова
 • Късо съединение и/или токов удар
 • SOS за дома

 

Пакет „Платина“

 • Пожар, мълния, експлозия или имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
 • Онлайн сигурност
 • Природни бедствия (буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг или лед, измръзване и замръзване)
 • Изтичане на вода и пара
 • Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм
 • Разходи за временно настаняване
 • Други разходи, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие
 • Разходи за отстраняване на вредите от извършване на взломно проникване или намерение за такова
 • Късо съединение и/или токов удар
 • SOS за дома
 • Свличане или срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води
 • Удар от пътно превозно средство

Мога ли да добавя още рискове към своята застраховка?

В зависимост от конкретния случай можете да добавите застрахователно покритие за вашия гараж и/или ограда до 10 000 лв. Застраховката за тях се счита за сключена при условията на „първи риск“, т.е. при настъпване на събитие се изплаща обезщетение в реалния размер на вредите, но не повече от посочения лимит.

Към всеки избран пакет можете да добавите и следните допълнителни клаузи:

 • земетресение
 • преносима електронна техника извън адреса на застраховката
 • гражданска отговорност към трети лица
 • кражба чрез взлом, грабеж и кражба, извършена с техническо средство
 • чупене на стъкла

Как се определя застрахователната премия?

Застрахователната премия се определя в зависимост от:

 • вида на застрахованото имущество (сграда, обзавеждане и др.)
 • определената от вас застрахователна сума 
 • населеното място, в което се намира имуществото
 • избраната комбинация от покрити рискове

Как да избера сумата, за която да застраховам своето имущество?

Застраховката се сключва на възстановителна стойност – стойността за възстановяване на имуществото или за замяната му с ново, без да се прилага обезценка. 

За ваше улеснение, в зависимост от населеното място, се прилагат минимално допустими цени на кв. м. 

По ваша преценка, можете да увеличите сумата, която ще посочи калкулаторът по въведените от вас параметри. 

Какво е обезщетението при застрахователно събитие?

В случай че застрахованото имущество бъде увредено или погине вследствие на застрахователно събитие, ДЗИ ще изплати обезщетение до размера на вредата в рамките на застрахователната сума.

 

Как и в какъв срок мога да подам уведомление за щета?

Уведомление за щета можете да отправите онлайн през сайта на ДЗИ, в офис на компанията или чрез контактния център на телефон 0700 16 166. В зависимост от естеството на събитието и размера на вредите ще ви бъде предложена възможност за използване на процес „Бърза писта“.

Срокът за изпращане на уведомление е до 3 работни дни от узнаването за настъпилото събитие, като в случай на кражба е до 24 часа от узнаването.

Необходимите документи, които трябва да предоставите са копие на застрахователната полица и удостоверение за банкова сметка.

Мога ли да променя или прекратя предсрочно застраховката?

Можете да прекратите застраховката или да промените параметрите по нея, като посетите избран от вас офис на ДЗИ.

Как протича сключването онлайн на застраховка „ДЗИ Комфорт за дома“?

Според Вашите предпочитания можете да изберете една от двете възможности:

Без клиентска регистрация: 

 • получавате стандартна оферта по избрани от вас параметри;
 • можете да я съхраните или директно да сключите полица;

След регистриране като клиент: 

 • получавате персонализирана оферта по избрани от вас параметри с отчитане на вашата история в ДЗИ;
 • можете да я съхраните, променяте впоследствие или директно да сключите полица;
 • получавате клиентски профил за лесен достъп до полиците си; 

Застрахователната премия или вноска плащате онлайн – с банкова карта или чрез ePay. Банковата карта трябва да бъде регистрирана за платежни операции в интернет от банката-издател.

По имейл получавате полицата и потвърждение за успешно сключена застраховка.