Незабавно се обадете на 112 и уведомете Противопожарната служба и Хидрометеорологичната служба.

Следва Пътна помощ
Съвет: Снабдете се със служебна бележка от Противопожарната служба или от Хидрометеорологичната служба, с която се удостоверява настъпване на събитието.
Назад