Указания при участие в ПТП

Има ли пострадали лица?

ДА НЕ
Назад