Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

Застрахователно-инвестиционна програма  ЕвроИнвест

Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроИнвест

Вземете защита за вас и възможност за допълнително спестяване чрез инвестиция. С ЕвроИнвест получавате сигурността от защитата на застраховка Злополука, докато инвестирате с еднократна премия във фондове от отворен тип.

Предимства

  • Достъп до фондове от семейство Sivek Global, основани през 1994 година и управлявани от KBC Asset Management
  • Индивидуален избор на разпределяне на инвестицията в предлаганите фондове
  • Възможност за неограничено внасяне на допълнителни суми и увеличаване на инвестицията
  • Безсрочна инвестиция и висока ликвидност – възможност за внасяне на допълнителни суми и увеличаване на инвестицията
  • Възможност за частично използване на натрупаните средства от втория месец
  • Застрахователна защита в случай на злополука
  • Активно управление на портфейла – фонд мениджър следи динамиката на пазарите и променя разпределението на активите в портфейла
  • Чрез фондовете Sivek Global инвестирате в акции и облигации на световноизвестни компании
Срок на договора Безсрочен, до навършване на 80-годишна възраст
Срок на застрахователното покритие До 10 години
Възрастови ограничения От 18 до 75-годишна възраст
Валута Евро
Вид застраховка Индивидуална
Териториално покритие България и чужбина

 

Основни покрития

Трайна неработоспособност в резултат на злополука над 75% Застрахователят изплаща договорената застрахователна сума
Смърт вследствие на злополука Застрахователят изплаща договорената застрахователна сума и стойността на индивидуалната инвестиционна сметка
Смърт вследствие на заболяване Застрахователят изплаща стойността на индивидуалната инвестиционна сметка

Информация за инвестиционните фондове от семейство Sivek Global

Sivek Global Low

Sivek Global Low има за цел постигането на възможно най-висока възвращаемост чрез инвестиране съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management. Фондът инвестира пряко в различни класове активи като акции и/или инвестиции в акции (30%) и облигации и/или инвестиции в облигации (70%). Позволено е отклонение от целевото разпределение въз основа на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV (виж www.kbcam.kbc.be/en/our-market-vision).

Последна цена за дял: 355.39 EUR

Към дата: 18.09.2020 г.

Разликата спрямо миналата цена за дял и спрямо с. д. мин. г.: -3.04%

ISIN: BE0146661948

Sivek Global Medium

Sivek Global Medium има за цел постигането на възможно най-висока възвращаемост чрез инвестиране съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management. Фондът инвестира пряко в различни класове активи като акции и/или инвестиции в акции (50%) и облигации и/или инвестиции в облигации (50%). Позволено е отклонение от целевото разпределение въз основа на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV (виж www.kbcam.kbc.be/en/our-market-vision).

Последна цена за дял: 389.33 EUR

Към дата: 18.09.2020 г.

Разликата спрямо миналата цена за дял и спрямо с. д. мин. г.: -3.26%

ISIN: BE0146659926

Sivek Global High

Sivek Global High има за цел постигането на възможно най-висока възвращаемост чрез инвестиране съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management. Фондът инвестира пряко в различни класове активи като акции и/или инвестиции в акции (75%) и облигации и/или инвестиции в облигации (25%). Позволено е отклонение от целевото разпределение въз основа на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV (виж www.kbcam.kbc.be/en/our-market-vision).

Последна цена за дял: 410.03 EUR

Към дата: 18.09.2020 г.

Разликата спрямо миналата цена за дял и спрямо с. д. мин. г.: -3.94%

ISIN: BE0146657904

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

Закрила

Със "Закрила" получавате не само допълнителна финансова подкрепа при злополука, но и пълна защита дори и при "малкия дявол".

Вижте повече

Добро здраве

С индивидуалната здравна застраховка си гарантирате съдействие и навременна медицинска помощ в случай на злополука или заболяване.

Вижте повече

ДЗИ Best Doctors

Здравна застраховка за второ лекарско мнение и лечение в чужбина ДЗИ Best Doctors ви предлага спокойствието, че ще получите най-доброто лечение!

Вижте повече