Phone icon
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

ДЗИ Динамик

ДЗИ Динамик

С рискова застраховка "Живот" - ДЗИ Динамик получавате комплексна защита за вас и вашите любими хора.

Предимства

  • ДЗИ Динамик предоставя гъвкава застрахователна защита, предоставяща ви оптимално покритие, съобразено с индивидуалните нужди
  • С избора на индивидуална рискова застраховка ДЗИ Динамик защитавате живота и здравето си, както и това на вашите близки
  • Осигурявате сигурност за себе си и семейството ви
  • С ДЗИ Динамик разполагате с финансов ресурс при непредвидено събитие
Възрастови ограничения До 64-годишна възраст
Вид застраховка Индивидуална
Срок на договора От 5 до 30 години
Застрахователна сума От 5 000 до 1 000 000 лева
Валута Евро или Лева

 

За кого е предназначен продуктът?

  • Продуктът е предназначен за физически лица – български и чуждестранни граждани с постоянно местожителство в Република България, както и за юридически лица, които искат да застраховат своите служители (до 10 застраховани).
  • ДЗИ Динамик може да се сключи както от индивидуални клиенти, така и от микро и малки предприятия с цел осигуряване на допълнителна застрахователна защита на служителите.

Основни покрития

Инвалидност над 75% вследствие на злополука или заболяване При настъпване на застрахователното събитие се изплаща договорената застрахователна сума.
Смърт При настъпване на застрахователното събитие се изплаща договорената застрахователна сума.

Допълнителни покрития

Допълнителна защита при ПТП При настъпване на застрахователно събитие, причинено от ПТП, застрахователят изплаща допълнителна застрахователна сума.
Особено тежки заболявания Пакетът предоставя допълнително финансово обезпечение при диагностициране с едно от 17-те Особено тежки заболявания, възникнало за пръв път през срока на договора.
Временна неработоспособпост в резултат на злополука Допълнителен пакет Временна неработоспособност в резултат на злополука се сключва към основното покритие и при него се изплаща договореното обезщетение при настъпване на застрахователно събитие.
Злополука Застрахователната сума по пакет Злополука е избираема и може да бъде 50%, 100%, 150% или 200% от застрахователната сума по основното покритие. При настъпване на застрахователно събитие Злополука се изплаща договореното финансово обезщетение.
Злополука на дете Допълнителният пакет може да бъде сключен за дете на възраст от 1 до 20 години и важи за събития в резултат на злополука. При настъпване на застрахователно събитие Злополука се изплаща договореното финансово обезщетение.

Допълнителна информация

Как се определя застрахователната премия?

Застрахователната премия е годишна и се определя в зависимост от:

  • възрастта на застрахованото лице
  • размера на застрахователна сума
  • избора на допълнителни покрития
  • срока на договора

 

Необходими документи

1. Документ за самоличност

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия

Разгледайте други наши предложения

ДЗИ Best Doctors

Здравна застраховка за второ лекарско мнение и лечение в чужбина ДЗИ Best Doctors ви предлага спокойствието, че ще получите най-доброто лечение!

Вижте повече

Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроБъдеще

С ЕвроБъдеще спестявате днес, за да сте по-сигурни утре.

Вижте повече

Добро здраве

С индивидуалната здравна застраховка си гарантирате съдействие и навременна медицинска помощ в случай на злополука или заболяване.

Вижте повече