Phone icon0700 16 166 arrow down
Phone
0700 16 166

За територията на България

World
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health
0700 11 555

Здравна линия

Mail

Имейл за връзка

EN
KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Phone
0700 16 166

За територията на България

International number
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Health care
0700 11 555

Здравна линия

Mail

Имейл за връзка

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

EN

Изтекъл срок, Откуп и Частичен откуп

Какво да направя?

Необходими документи

1. Претенция за изплащане на суми - оригинал с всички реквизити (oбразец на претенцията ЛЗ-53 ще намерите в секция Полезни документи)

2. Застрахователна полица - Оригинал
3. При изгубена полица, се попълва Декларация за изгубена полица по Образец - Оригинал
4. Декларация по чл. 142т., ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – образец за физически лица
5. Декларация за не/ползвани данъчни облекчения *
6. Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в Образеца ЛЗ 53 - Копие.
7. Копие от личната карта на правоимащото лице за застраховки „Живот“ и групови рискови застраховки „Живот“
8. Представените или липсващи документи се описват в Образеца ЛЗ-53

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия