KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

При щета по застраховка  Гражданска отговорност на автомобилистите

При щета по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите

Уведомление за щета

Чрез Контактния център – на телефон:

0700 16 166

Претенция за щета можете да предявите като посетите най-близкия офис до вас:

Намерете офис на ДЗИ

Указания при щета

1. Незабавно пpи настъпването или узнаването за настъпване на застрахователно събитие дa уведомите компетентните органи.
2. Да предоставите пълни и точни данни за банковата си сметка, по която да се извършат плащанията от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
3. Да не променяте състоянието на увреденото МПС или имущество без писменото съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
4. Да допуснете ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до увреденото МПС или имущество за извършване за оглед.
5. Да представите на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ писмено поискана информация, данни, документи и други доказателства, имащи пряка връзка с установяване на събитието и размера на вредата.

Специфични документи

При увреждане на автомобила

  1. Свидетелство за регистрация на ППС
  2. Документ за самоличност / свидетелство за управление на МПС/ на заявителя на претенцията
  3. Документи на водача, управлявал увредения автомобил по време на събитието / свидетелство за управление на МПС с контролен талон или акт на водача
  4. Документ, удостоверяващ настъпилото застрахователно събитие (Протокол за ПТП, Констативен протокол, Двустранен констативен протокол)
  5. Удостоверение за банкова сметка на собстеника на МПС

При увреждане на друго имущество

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия